trở thành chính mình

17 Tháng Tám, 2021

Đừng đeo mặt nạ để trở thành người khác mà hãy là chính mình

Hãy trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình và không bắt chước hay so sánh với người khác
CẤT CÁNH