Phát triển nhanh chóng

7 Tháng Sáu, 2021

Khởi nghiệp từ garage, Larry Page đã biến Google trở thành công ty triệu đô như thế nào ???

Bạn có biết công cụ tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất hiện nay – Google đã được bắt đầu trong một nhà để xe? Đây là Câu chuyện thành công đáng kinh ngạc của Larry Page, người đàn ông đã biến ước mơ của mình thành hiện thực.
CẤT CÁNH