Phát triển bản thân mỗi ngày

15 Tháng Mười Một, 2021

Đời bạn LÊN VOI hay XUỐNG CHÓ là do ai mà ra?

Bạn chính là trung bình của 5 người bạn dành thời gian nhiều nhất. “Hãy kể cho tôi 5 người bạn, tôi sẽ nói cho bạn về tương lai” – Đây chính là lời cảnh tỉnh lớn đối với cuộc sống của bạn.
19 Tháng Ba, 2021

Không có bằng cấp liệu có thành công?

Câu trả lời là HOÀN TOÀN CÓ THỂ Chúng ta không thể phủ nhận thời buổi này việc có bằng cấp là cực kỳ có giá […]
CẤT CÁNH