làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh

19 Tháng Mười, 2022

Còn trẻ: Nên LÀM THUÊ hay LÀM CHỦ?

 Bạn dành 12 năm đi học, sau đó tiếp tục 4 năm đại học hoặc nhiều hơn nữa thì một trong những câu hỏi gây đau […]
3 Tháng Chín, 2021

Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh – chủ đích tích cực của việc này là gì

Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh - chủ đích tích cực của việc này là gì?
CẤT CÁNH