digital marketing

3 Tháng Mười Một, 2021

4 cách tăng traffic cho website hiệu quả

Trong thời đại sử dụng internet như hiện nay việc kết nối với khách hàng qua website là chuyện bắt buộc cần phải có, từ đó sinh ra nhu cầu doanh nghiệp phải tìm cách tăng traffic cho website, hay dễ hiểu hơn là tăng lượng người dùng xem website của doanh nghiệp.
2 Tháng Tám, 2021

Internet Marketing là gì? Các loại hình Internet Marketing phổ biến hiện nay

Internet Marketing là từ kết hợp giữa hai cụm từ “Internet” (Hệ thống thông tin toàn cầu, bao gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau) và “Marketing” (quảng bá, tiếp thị). Thường được hiểu theo nghĩa “Tiếp thị trực tuyến” là hoạt động tiếp thị cho sản phẩm dịch vụ thông qua mạng kết nối toàn cầu Internet.
CẤT CÁNH