Phát triển bản thân

4 Tháng Hai, 2021

Làm thế nào tập trung cao độ để hoàn thành nhiều việc hơn?

Bạn có dễ dàng bị phân tâm không? Bạn cảm thấy khó khăn trong việc tập trung bởi vì tâm trí của mình cứ suốt ngày […]
3 Tháng Hai, 2021

Làm thế nào để đánh bại sự trì hoãn?

Có phải bạn là kiểu người đợi cho chén bát đầy bồn rồi mới rửa không? Có phải bạn ôn thi vào ngày cuối cùng trong […]
16 Tháng Một, 2021

Nếu muốn thay đổi cuộc đời, hãy học điều này trước tiên

Hãy tưởng tượng bạn đi làm cho một công ty nhưng bạn luôn tức tối với ông sếp này, bực bội với đồng nghiệp kia. Bạn […]
CẤT CÁNH