Người đã từng muốn từ bỏ bóng đá trở thành một cầu thủ huyền thoại

CẤT CÁNH