Khởi nghiệp

15 Tháng Tư, 2021

Làm thế nào khởi nghiệp mà không cần tiền?

Bạn có ý tưởng hay ho để khởi nghiệp và nghĩ rằng nó sẽ kiếm được bộn tiền nhưng bạn lại không có tiền. Vậy làm […]
3 Tháng Hai, 2021

Kỹ năng quan trọng nhất trong kinh doanh

Nếu như bạn đang mong muốn khởi nghiệp hoặc đang vận hành một công việc kinh doanh. Kinh doanh nghĩa là bạn cung cấp một sản […]
CẤT CÁNH