Bạn có biết Rowan Atkinson đã bị từ chối rất nhiều lần trước khi thành công với vai diễn Mr. Bean ???

CẤT CÁNH